وقتی همسایگی بیابان و اقیانوس شگفتی می‌آفریند

نامیبیا در جنوب غربی آفریقا کشوری با طبیعتی شگفت‌انگیز است. عکس روز نشنال جئوگرافیک به یکی از نقاط دیدنی این کشور اختصاص پیدا کرده است.

وقتی همسایگی بیابان و اقیانوس شگفتی می‌آفریند

در غرب این کشور  بیابان نامیب که در امتداد ساحل اقیانوس اطلس کشیده شده‌است وجود دارد که بر اثر جریان‌های آب سرد اقیانوسی ایجاد شده‌است.

وقتی همسایگی بیابان و اقیانوس شگفتی می‌آفریند