تحلیل آزمون 1 مرداد سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 1 مرداد، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود:دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 1 مرداد، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

تحلیل آزمون 1 مرداد سوم تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست شناسی سختی آزمون منطبق با مصوب می باشد.

  • در درس شیمی، دانش آموزان آزمون ساده تری را نسبت به مصوب تجربه کرده اند.

  • در درس ریاضی، آزمون منطبق با مصوب می باشد و در تراز 5500 دانش آموزان آزمون ساده تری را تجربه کرده اند.

  • در درس فیزیک، آزمون منطبق با مصوب بوده فقط در تراز 4750 دانش آموزان آزمون سخت تری را تجربه کرده اند.

در مجموع سختی آزمون منطبق با مصوب بوده و در بعضی محدوده های ترازی دانش آموزان آزمون ساده تری را تجربه کرده اند.

با تشکر- مهدی ملارمضانی، مدیر گروه سوم تجربی