کشف کشیده‌ترین حشره جهان در چین

یک حشره‌شناس چینی پس از شش سال تحقیق سرانجام کشیده‌ترین حشره جهان را با طول 24.6 اینچ یا نزدیک 62.48 سانتیمتر کشف کرده است.بر اساس گزارش دیسکاوری،پیش از این رکورد طویل‌ترین یا کشیده‌ترین حشره جهان متعلق به حشره‌ای با طول 22.3 اینچ بود که در مالزی کشف شد. حدود 807 هزار و 625 نوع حشره در جهان شناخته شده که کشیده‌ترین آنها این حشره کشف‌شده در استان Guanxi چین است.

کشف کشیده‌ترین حشره جهان در چین

کشف کشیده‌ترین حشره جهان در چین