تعمیر و تجهیز 10 مدرسه منطقه صومای برادوست در قالب طرح هجرت 3

رئیس آموزش و پرورش منطقه صومای برادوست گفت: امسال بیش از 10 مدرسه در منطقه صومای برادوست، جهت مرمت و تعمیرات در قالب طرح هجرت 3 در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرنگار پانا آذربایجان غربی، جلسه ستاد برگزاری طرح هجرت 3 تابستان 95 در منطقه صومای برادوست در محل اتاق رئیس آموزش و پرورش منطقه صومای برادوست برگزار شد .

 

در این جلسه که فرماندهان سپاه و بسیج حضور داشتند، کمال بکری، رئیس آموزش و پرورش منطقه صومای برادوست در مورد اهمیت بهسازی و زیباسازی مدارس گفت : یکی از دغدغه های مهم آموزش و پرورش بهسازی و مقاوم سازی مدارس و ایجاد محیطی شاد و آرام برای تحصیل دانش آموزان می باشد.

 

وی با بیان اینکه این طرح با همکاری اداره آموزش و پرورش ،سپاه و بسیج منطقه در مدارس منتخب اجرا می شود؛ افزود : امسال بیش از 10 مدرسه جهت مرمت و تعمیرات در قالب طرح هجرت 3 در نظر گرفته شده است که شامل فضاهای آموزشی می باشد.

 

فرمانده حوزه مقاومت بسیج در ادامه این جلسه اظهار کرد: این طرح طی روزهای آتی در مدارس منطقه قابل اجراست و درجهت بهسازی، زیباسازی و رنگ آمیزی مدارس اقدامات قابل توجهی انجام خواهد شد.

منبع :