کمانداران برتر آزاد کشوری کامپوند معرفی شدند

در پایان مسابقات تیروکمان آزاد کشوری کامپوند زنان و مردان در قزوین نفرات برتر معرفی شدند.

در پایان مسابقات تیروکمان آزاد کشوری کامپوند زنان و مردان در قزوین نفرات برتر معرفی شدند.

به گزارش ایسنا، مسابقات قهرمانی تیروکمان آزاد کشوری یادواره شهدای استان قزوین با حضور کماندارانی از 20 استان کشور در رشته کامپوند با شرکت 64 کماندار مرد و23 ورزشکار زن در شهر قزوین برگزار شد که در پایان نفرات برتر به شرح ذیل اعلام شد.

مردان: 1- مهرداد فلاحی (اصفهان) 2- اسماعیل عبادی (قزوین) 3- علیرضا علی بیگی (تهران)

زنان: 1- عطیه گل افشان (اصفهان) 2- عالمه سادات هاشم پور(اصفهان) 3- شیوا بختیاری (همدان)

منبع :