به همراه فرزند خود برای آزمون‌ها هدف‌گذاری کنید

همه‌ی شما اولیای گرامی کم و بیش با مفهوم هدف‌گذاری و نقش آن آشنا هستید.همه‌ی شما اولیای گرامی کم و بیش با مفهوم هدف‌گذاری و نقش آن آشنا هستید. یکی از مهم‌ترین اهداف هر خانواده کسب موفقیت تحصیلی فرزند خود است. همان طور که اولیا نقش مؤثری در پیشرفت دانش‌آموز دارند، انجام یک هدف‌گذاری واقع‌بینانه قبل از آزمون از جانب اولیا و قرار دادن مسئولیت دست‌یابی به آن بر عهده‌ی دانش‌آموز انگیزه‌ای برای فعالیت و تلاش و کوشش در او ایجاد خواهد کرد.

پس از برگزاری آزمون و بررسی نتایج و میزان پیشرفت‌های انجام‌شده به کمک کارنامه‌ی آزمون در دست‌یابی به هدف در حضور دانش‌آموز و تشویق او در بیش‌تر شدن این انگیزه به او کمک کنید و درنهایت پیشرفت تحصیلی و موفقیت هر چه بیش‌تر او را تضمین کنید.