تابستان با برنامه برای فرزندان

این روزها مدرسه‌ها تعطیل شده و فرزندان به‌ظاهر دور از مدرسه و کتاب خواندن می‌شوند. از امروز برای تابستان با فرزندتان همراهی کنید و برای برنامه‌ریزی و بهره گرفتن از اوقات فراغتش با او گفت‌وگو کنید.این روزها مدرسه‌ها تعطیل شده و فرزندان به‌ظاهر دور از مدرسه و کتاب خواندن می‌شوند. از امروز برای تابستان با فرزندتان همراهی کنید و برای برنامه‌ریزی و بهره گرفتن از اوقات فراغتش با او گفت‌وگو کنید.

برای این‌که توانایی و استعدادهای او را بپرورانید کاغذ و قلم بردارید و با زبان او برایش سخن بگویید.

از نقش پررنگ خودتان در بهتر گذراندن این روزها بهره بگیرید. برای پیش‌خوانی درس‌های سال دیگر او را در کلاس تقویتی ثبت نام کنید. برنامه‌ی مسافرت و تفریح خانواده را بر کاغذ بنویسید. لذت مطالعه‌ی کتاب‌های غیر درسی را به او بچشانید. بنویسید که می‌خواهید او را در چه کلاس‌های تفریحی و ورزشی ثبت نام کنید.

از همین امروز سخن بگویید. از تجربه‌های‌تان و از بهترین انتخاب‌ها بگویید.

با او هم‌فکری کنید و مسیر راه را نشانش بدهید تا تابستان به‌یادماندنی را سپری کند.