تابستان! من دارم می‌آیم

تابستان با هوای گرم و تعطیلاتش رسید. هوشیار باش! از حالا قبل از این‌که دیر شود برنامه‌ریزی کن.دوست سخت‌کوش من!

تابستان با هوای گرم و تعطیلاتش رسید. هوشیار باش! از حالا قبل از این‌که دیر شود برنامه‌ریزی کن.

برای اول بودن در کلاس مهر از حالا شروع کن. گام‌هایت را محکم بردار. روزهای گرم تابستان برایت سکوی موفقیت است. فصل مراقبت آموخته‌هاست. هر چه را آموختی هرس کن و به آن‌ها شکل زیبا ببخش. مگذار علف هرز فراموشی آن‌ها را از بین ببرد.

درخت میوه‌ی تلاشت بارور شده است. با سخت‌کوشی و مرور به آن‌ها کود بده و با آب زلال از جنس آموختن آن را آبیاری کن.

می‌توانی درخت میوه‌ات را در ماه مهر بچینی و از خوردن میوه‌ی تلاشت شاد باشی.

برخیز!

قلم را بردار و بنویس هدفت چیست و در تابستان چه می‌کنی.