سؤال‌های متداول درباره‌ی تابستان (2)

آفرین بر شما که برای پیشرفت درسی خود برنامه‌ریزی کرده‌اید! سعی کنید برنامه‌ریزی را از همین تابستان شروع کنید و برای موفقیت در تست‌زنی به موارد زیر توجه کنید:.

سؤال‌های متداول درباره‌ی تابستان (2)
  • من اولین سالی است که می‌خواهم در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کنم. برای موفقیت در آزمون‌های تستی چه کار کنم؟ آیا باید از تابستان شروع کنم؟

آفرین بر شما که برای پیشرفت درسی خود برنامه‌ریزی کرده‌اید! سعی کنید برنامه‌ریزی را از همین تابستان شروع کنید و برای موفقیت در تست‌زنی به موارد زیر توجه کنید:

1- کتاب درسی را به دقت بخوانید. از کتاب کار کانون تمرینات تشریحی مربوط به آن مباحث را حل کنید تا آموخته‌های‌تان تثبیت شود. بعد به سراغ تست‌های مطلب مورد نظر بروید.

2- در آزمون‌ها در پاسخ دادن به سؤالات تستی به زمان آزمون توجه کنید.

3- در آزمون‌های تستی به سؤال‌هایی که مطمئن هستید جواب دهید. نباید به همه‌ی سؤالات آزمون پاسخ بدهید.

4- هنگام خواندن سؤالات به صورت سؤال و فعل‌های آخر جمله خیلی دقت کنید.

5- از تکنیک ضربدر برای سؤالات وقت‌گیر و منها برای سؤالاتی که بلد نیستید استفاده کنید (تکنیک سرعت).

6- از هیچ سؤالی نخوانده رد نشوید.

7- هنگام پاسخ دادن به سؤالات عجله نکنید.

8- لازم است در سؤالات تستی به جواب آخر برسید.

امیدوارم از همین تابستان با برنامه‌ریزی درست، پیشرفت درسی مناسبی را در تابستان و آغاز سال تحصیلی داشته باشید.