سؤال‌های متداول درباره‌ی تابستان (1)

دانش‌آموز کلاس هشتم هستم. شما در تابستان، خواندن درس‌های سال قبل را توصیه می‌کنید یا سال بعد را بخوانیم؟دانش‌آموز کلاس هشتم هستم. شما در تابستان، خواندن درس‌های سال قبل را توصیه می‌کنید یا سال بعد را بخوانیم؟

خواندن درس‌های سال بعد در تابستان مهم‌تر است و اولویت دارد. شما با خواندن درس‌های سال بعد، هم مطالب جدید یاد می‌گیرید و مهرماه غافلگیر نمی‌شوید و هم از هم‌کلاسی‌های خود جلو می‌افتید و هم می‌توانید در کلاس درس، معلم خود را همراهی کنید. در ضمن درس‌هایی از سال قبل که به سال بعد پیوستگی دارند در سال جدید مرور و بازخوانی می‌شوند و درس‌های سال بعد چون جدید هستند، انگیزه‌ی بیش‌تری برای یادگیری آن‌ها دارید و تکراری نیستند و حالت کسل‌کننده و خسته‌کننده برای شما ندارند.