روش‌هایی برای بهبود فرایند یادگیری

آزمون دادن نیاز به یک‌سری مهارت خاص دارد از جمله حفظ تمرکز در جلسه‌ی آزمون، کنترل استرس، زمان‌بندی مناسب برای سؤالات، مدیریت زمان و...

روش‌هایی برای بهبود فرایند یادگیری

به منظور بهبود فرایند یادگیری روش‌های متعددی بیان شده است. هنگامی که دانش‌آموز در آزمون‌های برنامه‌ای شرکت می‌کند مطالعه‌اش هدفمند و زمان‌دار می‌شود و نوعی نظم و ترتیب در کارهایش ایجاد می‌شود. آزمون دادن نیاز به یک‌سری مهارت خاص دارد از جمله حفظ تمرکز در جلسه‌ی آزمون، کنترل استرس، زمان‌بندی مناسب برای سؤالات، مدیریت زمان و...

در این‌جا بیش‌ترین اشتباهاتی را که دانش‌آموزان در جلسه‌ی آزمون به آن دچار می‌شوند یادآور می‌شویم:

  • درس خواندن طولانی‌مدت تا پاسی از شب: تعداد زیادی از دانش‌آموزان با انگیزه‌ی کسب رتبه و تراز بهتر تا دیروقت درس می‌خوانند و در جلسه‌ی آزمون تمرکز حواس کافی ندارند و این نکته توصیه می‌شود که هنگام آزمون دادن تا دیروقت بیدار نمانید.

  • رعایت نکردن تکنیک ضربدر و منها: هنگام پاسخ‌گویی، سؤالات ساده و دشوار را علامت‌گذاری کنید تا به مدیریت زمان دست یابید و زمان تعیین‌شده را از دست ندهید.

  • آرامش نداشتن در جلسه‌ی آزمون: باید طوری برنامه‌ریزی کنید که به موقع در جلسه‌ی آزمون حاضر شوید. دیر رسیدن اضطراب و نگرانی را به همراه خواهد داشت.

  • درست نخواندن صورت سؤال: تند و سریع خواندن صورت سؤال هیچ کمکی به شما نمی‌کند بلکه باعث می‌شود تا مفهوم درست سؤال را از دست بدهید و نتوانید گزینه‌ی درست را انتخاب کنید.

  • ذهنی حل کردن سؤال‌های محاسباتی: به هیچ وجه توصیه نمی‌شود که فرمول‌ها را ذهنی حل کنید. آن‌ها را بنویسید تا بتوانید تمرکز و تسلط کافی بر روی سؤال‌ها داشته باشید. درواقع بیش‌ترین اشتباهات رایج دانش‌آموزان اشتباه محاسباتی است که با تکرار و حل تست فراوان تا حدود زیادی کم می‌شود.

  • حدسی جواب دادن سؤالات: دانش‌آموزانی که بین دو گزینه شک و تردید دارند بهتر است که به آن سؤال جواب  ندهند.

  • تمیز پاک نکردن گزینه‌ی نادرست: حتماً با پاک‌کن مناسب جای گزینه‌ای را که می‌خواهید پاک کنید درست تمیز شود تا پاسخ‌برگ کثیف و سیاه نشود.دما و گرما از فیزیک 1 دهم ریاضی
دهم رياضى     دبیر : امین خرمی