دفتر برنامه‌ریزی پایه‌ی اصلی موفقیت است

مطالعه کردن را آغاز می‌کنید و برای رسیدن به اهدافتان تلاش می‌کنید؛ اما زمانی پیروز خواهید شد که عملکرد‌های‌تان را ارزیابی کنید.

دفتر برنامه‌ریزی پایه‌ی اصلی موفقیت است

مطالعه کردن را آغاز می‌کنید و برای رسیدن به اهدافتان تلاش می‌کنید؛ اما زمانی پیروز خواهید شد که عملکرد‌های‌تان را ارزیابی کنید. با کمک دفتر برنامه‌ریزی می‌توانید به ارزیابی نحوه‌ی مطالعه، بررسی نقاط مثبت و منفی مطالعه‌تان در طول هفته بپردازید. کم و کاستی‌های خود را شناسایی کرده و سعی در اصلاح و بهبود آن‌ها داشته باشید.

بدون شک می‌دانید که انجام تصمیمات کوتاه‌مدت و گام‌های کوتاه‌تر راحت‌تر است؛ بنابراین نوشتن تصمیمات در این دفتر به یادآوری آن‌ها کمک می‌کند و اجرای آن‌ها را بیش‌ از پیش تضمین خواهد کرد. وقتی این تصمیمات اجرا شوند اعتمادبه‌نفس شما افزایش می‌یابد و درنتیجه تصمیم‌های دیگر بهتر و سریع‌تر اجرا خواهند شد.

دانش‌‌آموزانی که دفتر برنامه‌ریزی را تکمیل می‌کنند در درس‌های خود موفق‌تر هستند. این دفتر یکی از پایه‌های اصلی موفقیت و از اصول اجتناب‌ناپذیر کانون است.