کتاب تابستان برای فصل هیجان

باز هم فصل گرم تابستان، فصلی پر از انرژی و هیجان.باز هم فصل گرم تابستان، فصلی پر از انرژی و هیجان.

دانش‌آموزان کانونی خوب می‌دانند که تابستان فصلی است که در کنار استراحت و مسافرت و کلاس‌های ورزشی باید وقتی هم برای مطالعه و پیش‌خوانی درس‌های سال آینده بگذارند و با این کار از سایر دانش‌آموزان سبقت بگیرند.

یکی از بهترین منابعی که دانش‌آموزان در تابستان می‌توانند از آن بهره بگیرند کتاب تابستان است. این کتاب  شامل سؤال‌های درس‌های اصلی سال گذشته و خلاصه‌‌درس و تست از درس‌های ریاضی و علوم سال آینده است و هدف آن تثبیت درس‌های سال گذشته و پیش‌خوانی درس‌های سال آینده است. این کتاب شامل 5 آزمون مطابق با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌هاست و دانش‌آموزان با مطالعه‌ی دقیق آن می‌توانند نزدیک به 50 تا70 درصد سؤال‌های آزمون‌های تابستان را جواب دهند.

کسانی که از ابتدا راه درستی را انتخاب می‌کنند و با آن پیش می‌روند، بهترین نتیجه را می‌گیرند.