نوروز 96

نگاه به گذشته، مهم‌تر از همیشه

می‌توانید برای برنامه‌ریزی مطالعاتی در تابستان چند استراتژی مختلف داشته باشید.می‌توانید برای برنامه‌ریزی مطالعاتی در تابستان چند استراتژی مختلف داشته باشید. مطالعه‌ی کم‌حجم و بسیار سبُک از چند درس ضعیف، مرور کامل و پیوسته‌ی درس‌های پایه، رفع اشکال از درس‌های سال قبل، مطالعه‌ی تمام‌وقت درس‌های سال بعد و ... .

هر کدام از این موارد با وجود این‌که همگی به چند کتاب در برنامه‌ی کاری شما وابسته‌اند، شرایط بسیار متفاوتی از نظر منابع، برنامه‌ی مطالعه، نوع بازیابی و زمان‌بندی دارند. این تفاوت‌های مهم و سرنوشت‌‌ساز باید به‌خوبی در تصمیم‌گیری‌های تابستانی لحاظ شوند.

دو محور اصلی برنامه‌ی تابستان یعنی نگاه به گذشته و آینده که با هدف تقویت مباحث پایه‌ای و افزایش کیفیت مطالعه در سال آینده در برنامه‌ی شما قرار گرفته‌اند، باید در تعادل مناسبِ برنامه‌ای قرار گیرند. اهمیت فراوانِ تقویت مباحث پایه نباید باعث از دست رفتن فرصت تابستان برای پیش‌خوانی مطالب سال بعد شود و بالعکس پیش‌خوانی چند درس از سال بعد نباید تمام فرصت سه‌ماهه‌‌ی شما را به خود اختصاص دهد، در حالی که هنوز چندین و چند مبحث از سال گذشته نیاز به تکمیل یادگیری دارند.

نگاه به گذشته، با در نظر گرفتن تمام شرایط برنامه‌ای شما در بخش نگاه به آینده، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای پیشرفت است. مطالب پایه‌ای سال‌های قبل نقش مهمی در سرعت پیشرفت شما در طول سال دارند. تابستان فرصت ریل‌گذاری برای جاده‌ی موفقیت است.

تکنولوژی زیستی از زیست شناسی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سجاد عبیری