شروعی با قدرت

سؤالی که ذهن گروهی از دانش‌آموزان را مشغول کرده است این است که چرا تابستان؟سؤالی که ذهن گروهی از دانش‌آموزان را مشغول کرده است این است که چرا تابستان؟

واقعاً چرا تابستان؟

سؤالتان را با سؤالی جواب بدهم.

تصور کنید که زمان یخ کرده است و هیچ کس هیچ حرکتی نمی‌کند. در این شرایط اگر شما یک قدم بردارید چه اتفاقی می‌افتد؟

شما از رقیبان خود خیلی بیش‌تر جلو می‌افتید، هرچند حرکت‌تان کم باشد.

تابستان هم همین طور است!

زمانی که هیچ کدام از رقیبانتان تلاشی نمی‌کند شما شروع به مطالعه کرده‌اید و علاوه بر مطالعه‌ی مباحثی که شما را جلو می‌اندازد، فرصتی دارید تا در این سه ماه خود را بشناسید و از مهر با برنامه و به روش درست‌تری مطالعه کنید.

قطعاً شما با مطالعه از همین حالا در مسابقه جلو می‌افتید.