دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (14)

یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است.یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است. صحبت‌های آن‌ها می‌تواند ایده‌های خوبی برای همه‌ی اولیا داشته باشد تا بتوانند نقش کلیدی و مؤثری در موفقیت فرزندان خود داشته باشند.


پدر سیدشایان پورمیربابایی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور:

معلم اول دبستان او می‌گفت: «در طول 25 سال معلمی، دانش‌آموزی بااستعداد مثل شایان ندیده‌ام.» شایان همیشه به مدرسه رفتن حساس بود. سال چهارم دبستان به خاطر مراسمی که باید در آن شرکت می‌کردیم با زحمت بسیاری او را راضی کردیم که آن روز به مدرسه نرود. حتی اول دبستان آبله‌مرغان گرفته بود اما هر کاری کردیم به مدرسه نرود راضی نشد. (مجله‌ی شماره‌ی 237)