دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (13)

یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است.

دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (13)

یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است. صحبت‌های آن‌ها می‌تواند ایده‌های خوبی برای همه‌ی اولیا داشته باشد تا بتوانند نقش کلیدی و مؤثری در موفقیت فرزندان خود داشته باشند.


پدر حسن اسدی گندمانی، رتبه‌ی 2 تجربی منطقه‌ی 2 شاهد از بروجن:

او از همان کودکی استعداد خاصی داشت. وقتی کوچک بود با این‌که سواد خواندن و نوشتن نداشت برای او تعزیه می‌خواندم و او هم شعرها را حفظ می‌کرد. او را با خود به شبیه‌خوانی و تعزیه‌خوانی می‌بردم و او هم در جمع، شعرها را از حفظ اجرا می‌کرد. به کُشتی هم علاقه داشت و مقام‌های متعددی آورده است. وقتی کودک بود در خانه برای او کتاب داستان می‌خواندم و او نکات داستان را دریافت می‌کرد. (مجله‌ی شماره‌ی 230)