دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (12)

یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است.یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است. صحبت‌های آن‌ها می‌تواند ایده‌های خوبی برای همه‌ی اولیا داشته باشد تا بتوانند نقش کلیدی و مؤثری در موفقیت فرزندان خود داشته باشند.


مادر بهنام مرادی، رتبه‌ی 10 ریاضی منطقه‌ی 3 از شهر بابک:

او از کودکی خیلی محجوب بود. هر مسئله‌ای را که به او تذکر می‌دادیم اگر منطقی بود قبول می‌کرد. از برنامه‌های تلویزیون هم بیش‌تر برنامه‌های علمی آن را دنبال می‌کرد و وقتش را برای برنامه‌های دیگر هدر نمی‌داد. قبل از دبستان بهنام و دو دوست دیگرش که آن‌ها هم امسال رتبه‌های خوبی آورده‌اند همگی عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودند. در آن‌جا کتاب داستان می‌خواندند و بازی‌های فکری داشتند. فعالیت‌های ورزشی هم انجام می‌دادند. (مجله‌ی شماره‌ی 229)