دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (11)

یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است.یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است. صحبت‌های آن‌ها می‌تواند ایده‌های خوبی برای همه‌ی اولیا داشته باشد تا بتوانند نقش کلیدی و مؤثری در موفقیت فرزندان خود داشته باشند.


مادر محمدمهدی بهزادی، رتبه‌ی 2 ریاضی منطقه‌ی 3 از شهر بابک:

او از همان کلاس اول دبستان به صورت خودکار تکالیفش را انجام می‌داد و نیاز به تذکر نداشت و همیشه شاگرد اول کلاس بود. (مجله‌ی شماره‌ی 228)