دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (10)

یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است.

یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است. صحبت‌های آن‌ها می‌تواند ایده‌های خوبی برای همه‌ی اولیا داشته باشد تا بتوانند نقش کلیدی و مؤثری در موفقیت فرزندان خود داشته باشند.


پدر محمدرضا وطن‌خواه، رتبه‌ی 8 تجربی منطقه‌ی 1 از تبریز:

او از کودکی به تحقیق کردن خیلی علاقه داشت. ما مبلغی را برایش پس‌انداز کرده بودیم. در پایان مقطع راهنمایی به او گفتیم: «این پول برای توست و هر چه دوست داری با آن بخر». محمدرضا با این پول مجموعه کتابی شامل دانستنی‌های علمی خرید. (مجله‌ی شماره‌ی 271)