رتبه‌های یک‌رقمی می‌گویند چرا هنرستان؟ (12)

نگاهی به معدل آن‌ها در سال اول دبیرستان و در زمان انتخاب رشته‌ی تحصیلی نشان می‌دهد که انتخاب آن‌ها انتخابی آگاهانه و به قول خودشان هوشمندانه بوده است.به سراغ 12 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم. آن‌ها یک ویژگی مشترک داشتند که در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت می‌کردند. از آن‌ها پرسیدیم که چرا هنرستان را برای ادامه‌ی تحصیل انتخاب کردند. نگاهی به معدل آن‌ها در سال اول دبیرستان و در زمان انتخاب رشته‌ی تحصیلی نشان می‌دهد که انتخاب آن‌ها انتخابی آگاهانه و به قول خودشان هوشمندانه بوده است.


زهرا بابک، رتبه‌ی 1 نقشه‌کشی معماری از تهران

معدل اول دبیرستان من 19:16 شد. من از همان اول به معماری علاقه داشتم و اگر می‌خواستم رشته‌ی نظری را ادامه دهم باید ریاضی را انتخاب می‌کردم. با مشاوران که صحبت کردم متوجه شدم کسانی که از طریق هنرستان رشته‌ی معماری را ادامه می‌دهند قوی‌تر هستند و بازار کار برای آن‌ها مهیاتر است. خانواده‌ام ابتدا رشته‌ی ریاضی را ترجیح می‌دادند اما توانستم آن‌ها را متقاعد کنم.