نوروز 96

رتبه‌های یک‌رقمی می‌گویند چرا هنرستان؟ (11)

نگاهی به معدل آن‌ها در سال اول دبیرستان و در زمان انتخاب رشته‌ی تحصیلی نشان می‌دهد که انتخاب آن‌ها انتخابی آگاهانه و به قول خودشان هوشمندانه بوده است.به سراغ 12 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم. آن‌ها یک ویژگی مشترک داشتند که در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت می‌کردند. از آن‌ها پرسیدیم که چرا هنرستان را برای ادامه‌ی تحصیل انتخاب کردند. نگاهی به معدل آن‌ها در سال اول دبیرستان و در زمان انتخاب رشته‌ی تحصیلی نشان می‌دهد که انتخاب آن‌ها انتخابی آگاهانه و به قول خودشان هوشمندانه بوده است.


آویشن نصرالله‌نژاد، رتبه‌ی 1 تربیت‌بدنی از تهران

معدل سال اول من 18:24 شد. من به ورزش خیلی علاقه داشتم و شنا و والیبال رشته‌ی اصلی من بود اما آن‌ها را به طور حرفه‌ای دنبال نمی‌کردم. از طرفی به پزشکی هم علاقه داشتم. یکی از اقوام که تربیت‌بدنی خوانده بود مرا در آشنایی با این رشته کمک کرد و متوجه شدم که می‌توانم برخی از رشته‌های پزشکی را در این شاخه ادامه دهم. من از این خوشحال بودم که هم علاقه‌ام به پزشکی و هم ورزش را تحت پوشش قرار می‌دهد. خانواده‌ام مثل اغلب خانواده‌ها گرایش به رشته‌های ریاضی و تجربی داشتند اما به نظرم احترام گذاشتند.