رتبه‌های یک‌رقمی می‌گویند چرا هنرستان؟ (10)

نگاهی به معدل آن‌ها در سال اول دبیرستان و در زمان انتخاب رشته‌ی تحصیلی نشان می‌دهد که انتخاب آن‌ها انتخابی آگاهانه و به قول خودشان هوشمندانه بوده است.

به سراغ 12 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم. آن‌ها یک ویژگی مشترک داشتند که در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت می‌کردند. از آن‌ها پرسیدیم که چرا هنرستان را برای ادامه‌ی تحصیل انتخاب کردند. نگاهی به معدل آن‌ها در سال اول دبیرستان و در زمان انتخاب رشته‌ی تحصیلی نشان می‌دهد که انتخاب آن‌ها انتخابی آگاهانه و به قول خودشان هوشمندانه بوده است.


محمدمهدی رمضانی، رتبه‌ی 1 ساختمان از قم

معدل من در سال اول دبیرستان 19:30 شد. مشاورم به من پیشنهاد داد که به رشته‌ی انسانی بروم اما خودم رشته‌ی تجربی را دوست داشتم اما به دلایلی رشته‌ی ریاضی را انتخاب کردم و بعد از دو ماه متوجه شدم از طریق هنرستان بهتر می‌توانم رشته‌ی مورد علاقه‌ام را ادامه دهم.

مثلثات از ریاضی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : نیما سلطانی