رتبه‌های یک‌رقمی می‌گویند چرا هنرستان؟ (9)

نگاهی به معدل آن‌ها در سال اول دبیرستان و در زمان انتخاب رشته‌ی تحصیلی نشان می‌دهد که انتخاب آن‌ها انتخابی آگاهانه و به قول خودشان هوشمندانه بوده است.

رتبه‌های یک‌رقمی می‌گویند چرا هنرستان؟ (9)

به سراغ 12 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم. آن‌ها یک ویژگی مشترک داشتند که در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت می‌کردند. از آن‌ها پرسیدیم که چرا هنرستان را برای ادامه‌ی تحصیل انتخاب کردند. نگاهی به معدل آن‌ها در سال اول دبیرستان و در زمان انتخاب رشته‌ی تحصیلی نشان می‌دهد که انتخاب آن‌ها انتخابی آگاهانه و به قول خودشان هوشمندانه بوده است.


مهدیار بزرگر، رتبه‌ی 1 الکترونیک از تهران

معدل سال اول من 19:32 شد. من به رشته‌ی الکترونیک علاقه داشتم. می‌توانستم این رشته را از طریق نظری و رشته‌ی ریاضی ادامه دهم اما مفاهیم پایه‌ای درس‌های اختصاصی و کارگاه‌ها و درس‌های عملی برایم خیلی اهمیت داشت که هنرستانی‌ها در این زمینه‌ها نسبت به دانش‌آموزان رشته‌ی ریاضی موفق‌تر بودند.