مطالب مشاوره ای لوح ضمیمه کتاب عربی عمومی کنکور

در میان دروس عمومی، درس عربی تنها در میان داوطلبان ممتاز (به جز اندکی از آنان) مورد اقبال قرار گرفته است و سایر دانش آموزان توجه کافی به این درس نشان نداده اند.

مطالب مشاوره ای لوح ضمیمه کتاب عربی عمومی کنکور

مطالب مشاوره ای لوح ضمیمه کتاب عربی عمومی کنکور:

اهمت درس عربی در کنکور سراسری:

هر دانش آموز با توجه به وضعیت و شرایطی که در دروس مختلف دارد یک برنامه معینی را برای خود تدوین می نماید. یکی از نکات مهم در این برنامه  جایگاه مشخص دروس عمومی می باشدزیرا دروس عمومی، نقش بسیار سرنوشت سازی در رتبه و تراز داوطلبان دارد، البته نکته دیگری که به اهمیت این موضوع می‌افزاید این است که گروهی از شما داوطلبان عزیز، به اهمیت و جایگاه این دروس به درستی پی نبرده و همچنان، دروس عمومی را در حاشیهدروس اختصاصیو به منزله حیاط خلوت مطالعه خود تصور می‌کنید. کافی است برای اطمینان از اهمیتدروس عمومی در کنکوربه درصدهای رتبه‌های داوطلبانی دقت کنید که دروس اختصاصی را تقریباً شبیه هم پاسخ داده‌اند؛ اما برخی از آن ها درصددروس عمومیرا فقط چند درصد بیشتر زده‌اند و رتبه بهتری کسب کرده‌اند. نکته مهم ّدیگر، آن است که با اینکه دروس عمومی بر رتبه شما داوطلبان تاثیر خوبی می‌گذارد، اما به لحاظ مطالعه و یادگیری، راحت‌ترست، و وقت کمتری می گیرد.

توجه:

نگاهی گذرا به نتایج کنکور سراسری نشان می دهد که در میان دروس عمومی، درس عربی تنها در میان داوطلبان ممتاز (به جز اندکی از آنان) مورد اقبال قرار گرفته است و سایر دانش آموزان توجه کافی به این درس نشان نداده اند. تا جایی که تعداد کمی از داوطلبان رشته ی تجربی و ریاضی موفق به کسب نمره ای بالاتر از ۵۰% شده اند. همین مسئله میزان تأثیرگذاری این درس را در تراز عمومی داوطلب و نتیجه ی نهایی بیشتر کرده است بطوریکه در سال‌های اخیر، معمولاً دانش‌آموزانی که نمره‌های خوبی می‌آورند، به درس‌های عمومی، نه به اندازه یا مساوی با درس‌های اختصاصی، بلکه متناسب با درس‌های اختصاصی بها می‌دهند و برای آن وقت می‌گذارند.

بودجه‌بندي عربی 2و 3 :

جدول 1- بودجه بندی سوالات کنکور ریاضی درس عربی 2

فصل/سال

89

90

91

92

93

اول

-

-

-

-

-

دوم

-

-

-

1

-

سوم

-

-

1

-

1

چهارم

-

1

-

-

-

پنجم

2

-

1

1

1

ششم

-

1

1

2

1

هفتم

2

2

-

-

3

هشتم

2

1

1

1

2

نهم

3

-

-

1

-

دهم

1

1

1

2

1

جدول 2- بودجه بندی سوالات کنکور تجربی درس عربی2

فصل/سال

89

90

91

92

93

اول

-

1

-

-

-

دوم

-

-

-

-

1

سوم

-

1

-

1

1

چهارم

1

-

-

1

1

پنجم

2

1

1

1

2

ششم

2

-

3

1

2

هفتم

1

1

1

-

1

هشتم

1

1

1

1

1

نهم

1

-

1

1

1

دهم

2

1

1

-

-

جدول 3- بودجه بندی سوالات کنکور ریاضی درس عربی 3

فصل/سال

89

90

91

92

93

اول

1

-

-

1

2

دوم

-

1

2

-

1

سوم

2

4

3

1

2

چهارم

1

1

1

1

-

پنجم

2

1

2

-

1

ششم

3

1

2

1

1

هفتم

2

2

1

3

-

هشتم

-

9

9

9

9

جدول 4- بودجه بندی سوالات کنکور تجربی درس عربی 3

فصل/سال

89

90

91

92

93

اول

1

-

-

1

-

دوم

1

1

2

-

1

سوم

4

-

3

3

1

چهارم

-

4

-

2

1

پنجم

2

2

2

1

1

ششم

2

2

1

1

1

هفتم

1

1

-

1

-

هشتم

-

9

9

9

9

مهمترین منبع برای مطالعه، متن کتاب درسی است بطوریکه تمام سوال های کنکور  با توجه به متن کتاب درسی طرح  می شوند. یادگیری برخی مطالب تنها متن کتاب درسی و دقت در آن امکان‌پذير است که می توان به شکل‌ها و جدول‌هاي موجود اشاره نمود بطوریکه تعداد سوال هایی که از این بخش ها طرح می شوند قابل توجه می باشد. از مطالب «بيش‌تر بدانيدها» در کنکور، سؤال طرح نمی‌‌شود اما مطالعه‌ی آن‌ها به يادگيري عميق مطالب درسي موجود در متن کتاب درسي کمک مي‌کند. بنابراین دانش آموزان ابتدا باید کتاب درسی خود را به خوبی مطالعه کنند. دانش آموزان همچنین می توانند در کنار کتاب درسی از ابزارهای یادگیری دیگری نظیر دی وی دی ضمیمه کتاب عربی عمومی کنکور که شامل بخش های زیر می باشد نیز استفاده کنند:

  • آزمون ها

  • فیلم های سه دقیقه ای

  • خلاصه درس ها

  • مشاوره

جدول 5- محتوای لوح عربی عمومی کنکورضمیمه کتاب

ردیف

بخش

تعداد

تعداد سوال

1

آزمون های کانون

63

1185

2

آزمون 10 سوالی تستی

195

1943

3

فیلم‌های سه دقیقه‌ای

203

4

خلاصه درس

153

5

مشاوره

210

دانش آموزان کانون با تهیه ی کتاب های جدول زیر می توانند به راحتی به این نرم افزار دسترسی داشته باشند و بعد از نصب در کامپیوتر از بخش های مختلف دی وی دی ضمیمه کتاب عربی عمومی کنکور استفاده نمایند:


جدول6- کتاب هایی با لوح ضمیمه عربی عمومی کنکور

سی دی عربی کنکور

آموزش کالبدشکافی متن عربی

سی دی عربی کنکور

آموزش عربی (1و2و3) نکته های کنکور


استفاده از دی وی دی ضمیمه کتاب عربی عمومی کنکور:

1- آزمون های کانون و اهمیت آن:

يکي ديگر از کارهاي مهمي که دانش آموزان براي نتيجه‌گيري بهتر در درس عربی پیش حتماً بايد انجام دهند، تمرین تست است.

یکی از ویژگی های مهم آزمون‌های کانون، برنامه‌ای بودن آن می باشد. برنامه راهبردی آزمون‌ها در وبسایت کانون قرار دارد و دانش‌آموزان می‌توانند به آسانی آن را دانلود و با استفاده از آن از آزمون های موجود در دی وی دی از خود آزمون بگیرند. دانش آموزان می توانند سرعت خواندن سوال ها و دقت خواندن سوال ها را با استفاده از این آزمون ها افزایش دهند و سرعت تست زدن خود را افزایش دهند.

کارنامه آزمون:  از دیگر ویژگی‌های این نرم افزار این است که دانش آموزان به راحتی بعد از اتمام آزمون می توانند نتیجه را بصورت یک کارنامه جامع(حاوی تعداد جواب درست، غلط وتعداد سوال نزده، نمره خام، نمره تراز و رتبه تراز از بین کل نفرات شرکت کننده در آن تاریخ برگزاری آزمون می باشد) مشاهده نمایند.

بررسی و تحلیل آزمون: یکی از ابزارهای آموزشی و کاربردی در بخش آزمون ها، بررسی و تحلیل کلیه سوال های موجود در آزمون های موجود در نرم افزار می باشد. دانش آموزان با استفاده از این بخش می توانند در پایان آزمون به بخش بررسی و تحیل آزمون مراجعه نمایند نقاط قوت و ضعف خود را به خوبی در نحوه جواب دادن به سوال ها پیدا کنند و اشکالات را از این طریق برنامه ریزی و مطالعه دقیق رفع نمایند. همچنین استفاده از این بخش در یادگیری و تفهیم مطالب تاثیر بسزایی دارد.

آزمون های 10 سوالی تستی و اهمیت آن:

یکی از نکات برجسته در این نوع از آزمون ها این است که سوال ها بر اساس زیر فصل طبقه بندی شده اند و دانش آموزان به آسانی می توانند از خود آزمون بگیرند. همچنین می توانند اطلاع پیدا کنند که که چه تعداد سؤال را از بين ده سؤال پاسخ داده اند و ميزان تراز و رتبه خود را مشاهده نمایند. همچنین این امکان را برای دانش آموزان فراهم کرده است که بتوانند از طریق برگزاری آزمون از زیر فصل های موجود، کل فصل دلخواه کتاب عربی پایه را به آسانی جمع بندی کنند.

2- فیلم های سه دقیقه ای:

فیلم به عنوان رسانه‌‍ایتاثیرگذار می‌تواند ضمن جذب مخاطب به روش های مستقیم  و غیر مستقیم، آموزش را امکان پذیر کند. جایگاه و نقش فیلم در نظام آموزشی انکارناپذیر است بطوریکه در کشورهای پیشرفته استفاده از فیلم‌های آموزشی رواج یافته و به شیوه‌های مختلف از طریق شبکه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فیلم های آموزشی موجود در دی وی دی ضمیمه عربی عموم کنکور که توسط اساتید مجرب کانون فرهنگی آموزش قلم چی تدریس شده است  نیز بر اساس فصل و زیر فصل طبقه بندی شده اند. دانش آموزان می بایست بعد از مطالعه دقیق کتاب درسی به لوح ضمیمه مراجعه نمایند و در یک زمان مناسب فیلم های آموزشی سه دقیقه ای را مشاهده نمایند. استفاده فیلم های سه دقیقه ایی به دانش آموزان در یادگیری سریع و خوب بخش های مختلف کتاب درسی، آشنایی با انواع مختلف سوال های طرح شده از کتاب عربی2 و 3و همچنین سوال های ترکیبی عربی پایه در کنکور سراسری کمک فراوانی میکند. دانش آموزان همچنین می توانند با مشاهده فیلم های آموزشی موجود در نرم افزار با نحوه حل انواع مختلف سوال های کنکوری و امتحانی به خوبی آشنا شوند و از این امر مهم در آزمون های تشریحی و تستی به خوبی استفاده نمایند.


 جدول 7-تعداد خلاصه درس، فیلم و آزمون های دی وی دی ضمیمه کتاب عربی 2

فصل

تعداد خلاصه درس

تعداد ویدئو

تعداد آزمون 10 سوالی تستی

اول

10

19

4

دوم

14

11

3

سوم

4

13

7

چهارم

4

13

5

پنجم

9

9

10

ششم

16

8

7

هفتم

8

9

7

هشتم

8

3

10

نهم

9

4

5

دهم

8

7

6

ترکیبی

33

10

30

جمع

123

106

94

جدول 8-تعداد خلاصه درس، فیلم و آزمون های دی وی دی ضمیمه کتاب عربی 3

فصل

تعداد خلاصه درس

تعداد ویدئو

تعداد آزمون 10 سوالی تستی

اول

10

12

4

دوم

6

9

11

سوم

9

14

12

چهارم

9

7

7

پنجم

10

0

9

ششم

7

2

10

هفتم

9

1

7

ترکیبی

20

2

41

جمع

80

47

101

3- خلاصه درس:

مرور خلاصه‌ها و تست‌های نشان‌دار در پریادگیری دانش آموزان سهم بسزایی دارد. مرور را فراموش نکنید. استفاده از لوح ضمیمه کتاب عربی عمومی کنکور امکان خلاصه نویسی برای دانش آموزان را به راحتی فراهم می کند بطوریکه بهتر است بعد از مطالعه دقیق مباحث کتاب درسی به بخش خلاصه درس که حاوی 153 عدد می باشد مراجعه نمایند و با دقت بیشتری خلاصه درس های مباحث مختلف را مطالعه نمایند. همچنین دانش آموزان می بایست هنگام مطالعه ی فصل های جدید، مطالب فصل قبل را از روی خلاصه های موجود در دی وی دی بخوانند تا آنها را فراموش نکنند و بتوانند این درس را چندین بار به طور جدی و فعال مرور کنند.

4- مشاوره:

یکی دیگر از بخش های مهم که به دانش آموزان در پیشرفت درسی بخش مشاوره ای دی وی دی ضمیمه کتاب می باشد. در این قسمت فایل های تصویری، صوتی و خواندنی مشاوران برتر کانون فرهنگی آموزش وجود دارد که  به بررسی چگونگی مطالعه درس عربی عمومی، نحوه برنامه ریزی، اهمیت مطالعه در تایستان،  دوران طلایی نوروز، نحوه مطالعه و جمع بندی در نیم سال اول و دوم تحصیلی، بررسی اهمیت امتحان نهایی، معرفی و انتخاب منابع، مهندسی دوباره منابع، روش سه روز یک بار، تورق سریع، تخمین رتبه و تراز و... می پردازند. دانش آموزان به راحتی می توانند از راه کارهای کاربردی مشاوران برتر برای حل مشکلات درسی، بهبود و پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند.

توجه:

با استفاده از کتاب‌های کمک‌درسی و نرم افزارهای موجود به راحتی می توان بر روی تجزیه و ترکیب کار کنید و اشکالات قواعد خود را برطرف کنید. اگر لازم دیدید، مراحل قبل را یک بار دیگر تکرار کنید و در انتها با زدن تست‌های موجود در نرم افزار به اشکال‌گیری نهایی بپردازید. خواندن تک تک پاسخ‌های موجود در دی وی دی اهمیت زیادی دارد.

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب