داروسازی و پزشکی برترین رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه پزشک متخصص بیکار در کشور نداریم، گفت: این دانشگاه در رشته‌های داروسازی و پزشکی در سطح بین المللی قرار دارد.علی جعفریان رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در رشته پزشکی عمومی فارغ التحصیلان خوبی داریم که این افراد می توانند در رشته‌های تخصصی در داخل و خارج از کشور وارد شوند.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران از تمام رشته‌های تخصصی برخوردار است، عنوان کرد: نتایج بدست آمده از بوردهای کشوری؛ اختلاف قابل توجه فارغ التحصیلان پزشکی این دانشگاه، بیشترین تعداد قبولی و رتبه های برتر را نشان می‌دهد. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه فارغ التحصیلان رشته‌های داروسازی و پزشکی در خارج از کشور نیز موفق هستند، افزود: این فارغ التحصیلان در خارج از کشور برجسته و موفق هستند و جذب محیط های دانشگاهی می شوند. 

وی درباره وضعیت اشتغال پزشکان فارغ التحصیل از این دانشگاه اظهار کرد: برخی از پزشکان عمومی جذب بازار کار و برخی به ادامه تحصیل در دوره های تخصصی روی می آورند و آماری از بیکاری آن ها وجود ندارد اما هم اکنون با توجه به شرایط، پزشک متخصص بیکار در کشور نداریم.

منبع :