آشنایی با کتاب اشتباهات متداول

منطق این کتاب بر اساس رایج‌ترین و بیش‌ترین اشتباهات دانش‌آموزان در آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش است.منطق این کتاب بر اساس رایج‌ترین و بیش‌ترین اشتباهات دانش‌آموزان در آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش است.


از ویژگی‌های کتاب می‌توان به سؤالات دام‌دار منطبق با مباحث کتاب درسی و نکات آموزشی و هشدارهای آموزشی تنظیم سؤال‌ها بر اساس دشواری و پاسخ تشریحی کامل و درصد پاسخ‌گویی دانش‌آموزان به گزینه‌های دام‌دار اشاره کرد.جهت خرید اینترنتی کتاب های اشتباهات متداول، کلیک کنیدبدیهی است که تأثیر تعداد پاسخ‌های نادرست در افت تراز و کاهش نتیجه‌ی آزمون کم‌تر از تأثیر مثبت پاسخ‌های درست نیست.

زهرا ماشاالهی‌نژاد