گونه جدیدی از مورچه

در تصاویر برتر علمی این هفته می‌توانید گونه جدیدی مورچه و ابرهای شبتاب را بر فراز آسمان دانمارک مشاهده کنید.به گزارش خبرگزاری مهر، برترین تصاویر علمی هفته از سوی وب سایت «لایو ساینس»  به شرح ذیل منتشر شد:

در این تصویر نمای شبیه سازی شده از جبه کره زمین را مشاهده می کنید که شبیه به یک گوی اسرار آمیز است.

این تصویر به گونه ای جدید از مورچه اختصاص دارد که دارای پرزهای طلایی و خطوط ظریف بر روی بدن خود است.

در این عکس ابرهای آبی روشن شب تاب را مشاهده می کنید که بر فراز آسمان شهر «نای کوبینگ»  دانمارک ظاهر شده اند.

در این عکس دو حشره آبی موسم به «کک آبی» را مشاهده می کنید که به هنگام احساس خطر خود را به این شکل در می آورند.

این عکس توسط ماهواره Hitomi ژاپن شکار شده و نشان می دهد که چگونه سیاه چاله ها موجب به گردش در آمدن گازهای عظیم در منظومه ها می شوند.

منبع :