کتاب تابستان چهارم تجربی

امسال تابستان باید با سایر تابستان‌ها برای شما کمی متفاوت‌تر باشد. بهتر است کمی بیشتر در این تابستان زمان خود را صرف مطالعه نمایید.با کتاب تابستان چهارم تجربی آشنا شوید


امسال تابستان باید با سایر تابستان ها برای شما کمی متفاوت تر باشد. بهتر است کمی بیشتر در این تابستان زمان خود را صرف مطالعه نمایید. درست است که درس خواندن در تابستان کار آسانی نیست، اما اگر شما یک منبع مفید و کم حجم داشته باشید قطعا درس خواندن برای شما لذت بخش و سهل تر خواهد شد.

کتاب تابستان چهارم تجربی شامل دو بخش است: بخش نگاه به گذشته شامل درس های اختصاصی سوم تجربی یعنی شیمی 3، فیزیک3، زیست 2 و ریاضی پایه است. سوالات این بخش چهار گزینه ای است زیرا شما یک سال آنها را مطالعه نمودید و باید مسلط باشید.

بخش نگاه به آینده شامل نیمی از درسهای اختصاصی سال چهارم تجربی است. هدف ما این است که با درس های سال چهارم اشنا شده و کمی هم پیشروی کنید.

کتاب تابستان کاملا با برنامه آزمون های کانون تابستان هماهنگی دارد و شما می توانید کاملا برنامه ریزی شده مطالعه نمایید.

امیدواریم از تابستان نهایت بهره را ببرید.

جهت خرید اینترنتی کتاب های تابستان کلیک کنید