منطق برنامه راهبردی آزمون 1 مرداد سوم تجربی

منطق برنامه راهبردی گروه سوم تجربی ارائه می‌شود:منطق و برنامه آزمون 1 مرداد، گروه سوم تجربی

با سلام و احترام

منطق برنامه راهبردی گروه سوم تجربی ارائه می شود:

آزمون گروه سوم تجربی بخش اجباری شامل دروس زیست شناسی 1، ریاضی 2، فیزیک 2 و شیمی 2 می­ شود. از هر کدام از درس های شیمی، ریاضی و فیزیک 10 سوال و درس زیست شناسی 1، 20 سوال مطرح می شود. برنامه قسمت اجباری در شکل زیر دیده می شود:

منطق برنامه راهبردی آزمون 1 مرداد سوم تجربی

همانطور که در شماره صفحات و موضوع ها درشکل فوق دیده می شود، پیشرفت بخش اجباری یک پنجم کل کتاب درسی می باشد.

بخش دوم آزمون مربط به قسمت اختیاری می باشد که دانش آموزان با توجه به انتخاب واحدی که داشته اند، از بین دروس سال گذشته و دروس سال آینده خود درسی را به اختیار انتخاب کرده و به آن سوال ها پاسخ می دهند. با توجه به پیشروی ها و اهمیت دروس سال بعد، پیشنهاد می شود که دانش آموزان دروس سال آینده خود را انتخاب کنند. تعداد سوال های این قسمت همانند قسمت اجباری می باشد. برنامه قسمت اختیاری در شکل زیر مشاهده می شود:

منطق برنامه راهبردی آزمون 1 مرداد سوم تجربی

 با توجه به برنامه فوق، در آزمون 1 مرداد در درس زیست شناسی آزمون گواه برگزار می شود. دانش آموزان در این قسمت علاوه بر پاسخ گویی به سوال های طراحی به 10 سوال استاندارد که از کتاب آبی انتخاب شده است، پاسخ می دهند.

به امید موفقیت روز افزون شما دانش آموزان گروه سوم تجربی

مهدی ملارمضانی، مدیر گروه سوم تجربی