غلامرضا محمدی سرمربی تیم کشتی آزاد ایران شد

غلامرضا محمدی به عنوان سرمربی تیم کشتی آزاد دانشجویان ایران انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از جلسه مشترک فدراسیون کشتی و فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، غلامرضا محمدی، بعنوان سرمربی تیم کشتی آزاد دانشجویان انتخاب شد.

همچنین ابراهیم مهربان و هادی حبیبی نیز بعنوان مربیان این تیم انتخاب شدند.

منبع :