نوروز 96

غلامرضا محمدی سرمربی تیم کشتی آزاد ایران شد

غلامرضا محمدی به عنوان سرمربی تیم کشتی آزاد دانشجویان ایران انتخاب شد.به گزارش خبرگزاری مهر، پس از جلسه مشترک فدراسیون کشتی و فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، غلامرضا محمدی، بعنوان سرمربی تیم کشتی آزاد دانشجویان انتخاب شد.

همچنین ابراهیم مهربان و هادی حبیبی نیز بعنوان مربیان این تیم انتخاب شدند.

منبع :