منطق برنامه‌ی آزمون یک مرداد: سوم عمومی

برنامه‌ی نهایی آزمون‌های تابستان سال سوم را می‌توانید از سایت دریافت نمایید.

منطق برنامه‌ی آزمون یک مرداد: سوم عمومی

دوستان سال سومی سلام!

برنامه ی نهایی آزمون های تابستان سال سوم را می توانید از سایت دریافت نمایید.

مباحث عمومی این آزمون به شرح زیر است:

منطق برنامه‌ی آزمون یک مرداد: سوم عمومی

در بخش نگاه به گذشته، دروس ادبیات فارسی 2، عربی 2 و زبان انگلیسی 2 درنظر گرفته شده اند که دروسی هستند که نیاز به  تسلط بیشتر در دوران تابستان دارند. این مباحث در آزمون بعد مرور نمی شوند، زیرا شما به تازگی آن ها را مطالعه نموده و امتحان داده اید. در این قسمت استفاده از بازیابی و کارنامه ی بازیابی بسیار مفید است. 

در کنار آن، در بخش نگاه به آینده دروس عربی 3 و زبان انگلیسی 3 برای شما لحاظ شده اند. مقدار پیشروی (تعداد صفحه) این قسمت بسیار کم و ناچیز است تا شما بتوانید به آرامی و با خیالی راحت در این بخش، جلو بروید و از همتایانتان جلو بیفتید. این مباحث در آزمون های بعد هم مرور می شوند.

بخش معتلات، بخش چالشی عربی 3 است، تکرار و تمرین سطح شما را در این مبحث جا به جا می کند. زود شروع کردن این بخش، کلید موفقیت و پیشرفت شما در درس عربی است. پس به هیچ وجه نگاه به آینده را دست کم نگیرید!