منطق برنامه‌ی آزمون تابستان هفتم

منطق برنامه‌ی آزمون تابستاندوستان خوبم سلام

آزمون 18 تیر که آزمون تعیین سطح بود را باهم هم پشت سر گذاشتیم.هم‌اکنون اولین آزمون طول تابستان را در پیش داریم که مهم‌ترین و اصلی ترین برنامه‌ی ما در این آزمون انتخاب واحد است.یعنی یکی از دروس نگاه به آینده را به عنوان دروس اصلی آزمون‌های خود انتخاب کنیم و تا پایان تابستان طبق برنامه‌ی راهبردی آن درس را دنبال کنیم.دانش‌اموزان سخت‌کوش تر نیز می‌توانند هر دو درس ریاضی و علوم را انتخاب کنند.

مهم‌ترین ابزار برای نگاه به آینده و مطالعه‌ی آن ،‌کتاب تابستان است که هم درس‌نامه و هم سوالات تستی و تشریحی را شامل می‌شود.

در هر آزمون 10 سوال نگاه به گذشته در بخش اجباری داریم که شما باید به آن‌ها پاسخ دهید و مطالب مربوط به سال تحصیلی گذشته را شامل می‌شود.10سوال نگاه به آینده‌ی ریاضی داریم که بین این 10سوال و 10سوال آخر که نگاه به گذشته است،‌یک دسته را انتخاب می‌کنید.درس علوم نیز به همین ترتیب است.در درس فارسی فقط 10 سوال نگاه به گذشته خواهیم داشت.

یعنی در نهایت شما به 50 سوال پاسخ می‌دهید.

در فایل پیوست می‌توانید منطق آزمون‌ها را به خوبی ملاحظه کنید

فایل های ضمیمه