تولید غشاء سلولی مصنوعی برای ارتقا صنعت داروسازی

محققان دانشگاه کالیفرنیا سن‌دیگو به پرورش غشای سلولی مصنوعی پرداختند و آن را دقیقا مانند مدل موجود در سلول‌های پستانداران ایجاد کرده‌اند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا سن‌دیگو به پرورش غشای سلولی مصنوعی پرداختند و آن را دقیقا مانند مدل موجود در سلول‌های پستانداران ایجاد کرده‌اند که این خصوصیت آن‌ها را برای آزمایش چگونگی رفتار داروها ایده‌آل خواهد کرد.

آنها این کار را برای آزمایش عملکرد داروها انجام داده و بر این باورند که  این کار بازدهی سلول را به هنگام رشد غشاء آن بالا می‌برد.

به گفته آنها این ترفند برای استفاده از واکنش‌های شیمیایی برگشت‌پذیر است که فسفولیپیدها (مولکول‌های کلیدی در غشای سلولی) را تغییر داده و سلول‌ها را به جای تولید آنها از ابتدا، وادار به بازیافت دوباره آنها می‌کند.

بنابراین اگر دانشمندان روش‌های ترکیبی خود در مورد غشا را بهبود بخشند، فواید فراوانی از جمله تولید داروهایی موثرتر یا داشتن درک بهتری از وضعیت غشاء در زمان حمله بیماری را برای آنها در پی خواهد داشت.

آنها بر این باورند که این اکتشافات به ظاهر کوچک می‌تواند زمینه ساز پیشرفت‌های بزرگی در درمان بیماری‌ها در آینده شود.

منبع :