منطق برنامه آزمون 1 مرداد ششم دبستان

در بخش نگاه به آینده، درس ریاضی انتخابی است و براساس انتخاب واحد، دانش آموز می‌تواند به یکی از درس‌های ریاضی ششم و یا ریاضی پنجم پاسخ دهد.منطق برنامه آزمون 1 مرداد ششم دبستان

دانش آموز کوشا، سلام

از این که در تابستان با آزمون های کانون همراه هستی، خوشحالیم

نمودار پیشروی آزمون 1 مرداد به صورت زیر است:

منطق برنامه آزمون 1 مرداد ششم دبستان

برنامه آزمون

منطق برنامه آزمون 1 مرداد ششم دبستان

در بخش نگاه به آینده، درس ریاضی انتخابی است و براساس انتخاب واحد، دانش آموز می تواند به یکی از درس های ریاضی ششم و یا ریاضی پنجم پاسخ دهد.

زمان مورد نیاز پاسخ گویی به هر سوال ریاضی 1.5 دقیقه و هر سوال علوم و فارسی 1 دقیقه است.

زمان کل آزمون 65 دقیقه است.

دانش آموزان تیزهوشانی، طبق برنامه نگاه به آینده می توانند به درس ریاضی پاسخ دهند.

توجه: دوست خوبم، آزمون های ششم نمره منفی دارد.