منطق برنامه آزمون 1 مرداد پنجم دبستان

در بخش نگاه به آینده، درس ریاضی و علوم انتخابی است و براساس انتخاب واحد، دانش آموز می‌تواند به یکی از درس‌های ریاضی پنجم و یا ریاضی چهارم (همین طور علوم پنجم و یا علوم چهارم) پاسخ دهد.منطق برنامه آزمون 1 مرداد پنجم دبستان

دانش آموز کوشا، سلام

از این که در تابستان با آزمون های کانون همراه هستید، خوشحالیم

نمودار پیشروی آزمون 1 مرداد به صورت زیر است:

منطق برنامه آزمون 1 مرداد پنجم دبستان

برنامه آزمون

منطق برنامه آزمون 1 مرداد پنجم دبستان

در بخش نگاه به آینده، درس ریاضی و علوم انتخابی است و براساس انتخاب واحد، دانش آموز می تواند به یکی از درس های ریاضی پنجم و یا ریاضی چهارم (همین طور علوم پنجم و یا علوم چهارم) پاسخ دهد.

زمان مورد نیاز پاسخ گویی به هر سوال ریاضی 1.5 دقیقه و هر سوال علوم و فارسی 1 دقیقه است.

زمان کل آزمون 75 دقیقه است.

 دانش‌آموزان تیزهوشانی طبق برنامه‌ی نگاه به آینده به سؤالات ویژه‌ی تیزهوشان از درس‌های ریاضی و علوم پاسخ می‌دهند.