نکات و ویژگی‌های آزمون1 مرداد - سوم و چهارم دبستان

خوشحالم که در آزمون‌های تابستان شرکت کرده ای. اگر دوست داری بدانی ویژگی‌های آزمون 1 مرداد چگونه است، متن زیر را با دقت بخوان.نکات و ویژگی‌های آزمون 1 مرداد را در فایل های زیر بخوانید.

فایل های ضمیمه