نوروز 96

اهدای 5دستگاه رایانه به دبیرستان سعادت شهرستان خدابنده

اهدای 5دستگاه رایانه به دبیرستان سعادت شهرستان خدابندهاز سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی، 5 دستگاه رایانه به دبیرستان سعادت در شهرستان خدابنده از توابع استان زنجان اهدا شد.

خانم اعظم نصیری ،مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1373 تاسیس شده  و در سال تحصیلی جاری 152 دانش آموز دختر را در مقطع متوسطه دوره دوم، تحت پوشش دارد.

هزینه اقلام اهدایی 71/670/000 ریال (7میلیون و 167هزارتومان) می باشد که مبلغ 54/000/000 ریال (5میلیون و 400هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 13/500/000 ریال (یک میلیون و 350هزار تومان) از سوی آقای بهزادپور نماینده بنیاد درشهرستان خدابنده پرداخت شده است.

اهدای 5دستگاه رایانه به دبیرستان سعادت شهرستان خدابنده


سینتیک شیمیایی از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : فرزاد نجفی کرمی