هادی پلاور: تحلیل ریاضی تجربی کنکور 95

امسال داوطلبان کنکور در درس ریاضی روز آرامی را سپری کردند .سوال‌های درس ریاضی کنکور تجربی امسال بیش از پیش اهمیت تسلط بر کتاب درسی و سوال‌های کنکور سال‌های گذشته را نمایان می‌سازد.

هادی پلاور: تحلیل ریاضی تجربی کنکور 95

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت داوطلبان کنکور 96 

امسال داوطلبان کنکور در درس ریاضی روز آرامی را سپری کردند .سوال های درس ریاضی  کنکور تجربی  امسال بیش از پیش اهمیت تسلط بر کتاب درسی و سوال های کنکور سال های گذشته را نمایان می سازد. برخلاف اینکه برخی  داوطلبان از منابعی استفاده میکنند که سعی در بسط مطالب و ارائه سوالاتی خارج از حیطه کنکور دارند، کنکور 95 ثابت نمود که اگر داوطلبان بتوانند تسلط کافی بر مباحثی که تا کنون در کنکور مطرح شده است داشته باشند به راحتی می توانند 

درصد مقبولی در درس ریاضی کسب کنند مطلب فوق ازین جهت  قابل اهمیت است که تنوع مباحث در ریاضی تجربی بسیار زیاد است (حتی بیشتر از رشته ریاضی ) و داوطلبان میتوانند با صرف انرژی کمتر و حرکت در راستای روح حاکم برنوع سوالات مطرح شده در کنکور، بهره وری بیشتری خواهند داشت. مطمئنا دبیران محترم با شناخت این روند و هدایت داوطلبان در مسیر درست، کمک بسیار زیادی می توانند کنند.


در زیر مقایسه ای انجام شده است بین سوال های کنکور امسال و شباهت آنها با کنکور سالهای گذشته و کتاب سی سال کنکور آبی تجربی:

128 : سراسری تجربی 93 و سراسری تجربی خارج 93 (سوال 1267 و 1268 کتاب آبی سی سال تجربی)

129 : سراسری تجربی 93 خارج کشور (سوال 763 کتاب آبی سی سال تجربی )

132 :  سراسری ریاضی 86 (سوال 836 کتاب آبی سی سال تجربی )

133 : سراسری تجربی 92 (سوال 1047 کتاب آبی سی سال تجربی )

134 : سوال 246 کتاب آبی سی سال تجربی

135 : سراسری تجربی 91 و سراسری تجربی خارج 91 (سوال 174 و 175 کتاب آبی سی سال تجربی)

136 : سراسری تجربی 90 (سوال 427 کتاب آبی سی سال تجربی)

138 : سراسری تجربی 81 (سوال 1386کتاب آبی سی سال تجربی)

139 : سراسری تجربی 79 و سراسری تجربی 90 (سوال 903 و 904 کتاب آبی سی سال تجربی)

140 : سراسری تجربی 93 و سراسری تجربی خارج 91 (سوال 934 و 935 کتاب آبی سی سال تجربی)

141 : ریاضی عمومی- صفحه‌ی 29- تمرین 7- ب (سوال 1056 کتاب آبی سی سال تجربی)

142 : سراسری ریاضی 75 (سوال 1198 کتاب آبی سی سال تجربی)

143 : سراسری تجربی 86 (سوال 1305 کتاب آبی سی سال تجربی)

144 : ریاضی عمومی مشابه تمرین 3 صفحه 69 ( سوال 1457 کتاب آبی سی سال تجربی)

145 : سراسری تجربی 83 (سوال 1463 کتاب آبی سی سال تجربی)

146 : سراسری تجربی 92 (سوال 1506 کتاب آبی سی سال تجربی)

147 : سراسری تجربی 92 (سوال 1622 کتاب آبی سی سال تجربی)

148 : سراسری تجربی 86 (سوال 1779 کتاب آبی سی سال تجربی)

149 : سراسری تجربی 91 خارج کشور (سوال 1876 کتاب آبی سی سال تجربی)

150 : سراسری تجربی 93 و سراسری تجربی خارج 93 (سوال 1908 و 1911 کتاب آبی سی سال تجربی)

151 : سراسری تجربی 77 و سراسری تجربی 86 و سراسری تجربی 89 (سوال 1928 و 1929 و 1930 کتاب آبی سی سال تجربی)

152 : سراسری ریاضی 72 (سوال 513 کتاب آبی سی سال تجربی)

155 : سراسری تجربی 81 (سوال 608 کتاب آبی سی سال تجربی)


با تشکر

هادی پلاورویژگی‌های فیزیکی مواد از فیزیک 1 دهم ریاضی
دهم رياضى     دبیر : امین خرمی