لغو بازی ایران و روسیه قبل از المپیک

بازی تیم ملی والیبال ایران و روسیه قبل از آغاز المپیک ریو لغو شده است.

به‌ گزارش ‌ایسنا، تیم ‌ملی والیبال ایران قبل از سفر به ریو قرار بود بازی تدارکاتی را با تیم ‌ملی روسیه برگزار کند، اما به دلیل شرایط تیم این بازی لغو شده است.

کادرفنی ترجیح داده به جای برگزاری بازی تدارکاتی، تیم ‌ملی والیبال استراحت بیشتری داشته باشد. مسئولان فدراسیون به تیم ‌ملی روسیه پیشنهاد داده است در صورتی که بخواهند ایران می‌تواند در تهران با آنها بازی کند ، ولی این تیم نیز اعلام کرده که برای جلوگیری از خسته شدن بازیکنانش تمایلی به بازی تدارکاتی در ایران ندارد.

منبع :