نحوه طراحی توربین‌های بادی بررسی شد

روند تغییرات و نحوه طراحی توربین‌های بادی با همکاری ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، توسط انجمن مهندسی دریایی ایران و با همکاری ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، سخنرانی علمی با عنوان توربین های بادی  فراساحلی و انرژی باد در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با سخنرانی  مجید کریمی راد دکترای صنایع دریایی از دانشگاه NTNU نروژ برگزار شد.

در این سمینار تاریخچه، روند تغییرات و نحوه طراحی توربین های بادی از صفر تا صد مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این سمینار مباحث مربوط به انرژی باد در دنیا، انرژی حاصل از باد، تئوری باد، حد بتز و تنوع باد، مسائل آیرودینامیک، مثال هایی از مزارع و توربین های بادی، توربین بادی فراساحلی، توربین بادی شناور، تست توربین های بادی، کنترل حالت حدی و طراحی، آنالیز دینامیکی و ارتعاشی، مثال‌ها و مطالعات موردی، ملاحظات ایرو- هیدرو- سرو- الاستیک، میرایی (مثبت و منفی)، شبیه سازی های ناشی از باد و ناشی از باد و موج، دینامیک کوپل ارائه شد.

منبع :