پیشگیری مقدم بر درمان است: هم در پزشکی هم در برنامه‌ریزی

به این ترتیب با خواندن حجم زیادی از مطالب آن درس و تقویت آن در تابستان مطمئن خواهید شد که با مطالعه‌ی مجدد آن درس در طول سال تحصیلی و در راستای برنامه‌ی مدرسه حتماً نتیجه‌ی مطلوب را خواهید گرفت.

در مورد مزایای نگاه به آینده و خواندن درس‌هایی از سال تحصیلی آینده در تابستان، زیاد شنیده و خواهید شنید؛ اما اگر جزء دانش‌آموزانی هستید که امسال نتوانستید در بعضی از درس‌ها نتیجه‌ی مطلوب بگیرید و نمره‌ی مورد نظرتان را به دست بیاورید یا با توجه به نوع درس و نحوه‌ی مطالعه نگران نتیجه نگرفتن در سال آینده هستید، نگاه به آینده و خواندن آن درس در تابستان حکم پیشگیری به جای درمان را خواهد داشت. شما با خواندن مجدد درس سال قبل در تابستان نمی‌توانید تغییری در کارنامه‌ی امسال خود ایجاد کنید؛ اما با نگاه به آینده می‌توانید از قرارگیری مجدد نمره‌ی پایین در کارنامه‌ی سال آینده پیشگیری کنید.

به این ترتیب با خواندن حجم زیادی از مطالب آن درس و تقویت آن در تابستان مطمئن خواهید شد که با مطالعه‌ی مجدد آن درس در طول سال تحصیلی و در راستای برنامه‌ی مدرسه حتماً نتیجه‌ی مطلوب را خواهید گرفت.