انتخاب واحد تابستان و اهمیت آن

تابستان بهترین زمان برای دانش‌آموزان سخت‌کوش و دوراندیش است اما دانش‌آموزان در این فصل نگرانی‌‌های خاصی دارند.

انتخاب واحد تابستان و اهمیت آن

تابستان بهترین زمان برای دانش‌آموزان سخت‌کوش و دوراندیش است اما دانش‌آموزان در این فصل نگرانی‌‌های خاصی دارند. گروهی سعی دارند درس‌های سال گذشته را مرور کنند و آسیب‌ها و نقاط ضعف خود را که در سال گذشته داشته‌اند برطرف کنند. گروهی هم علاوه بر مرور درس‌های گذشته سعی دارند از درس‌های سال آینده‌ی خود نیز در برنامه‌ی تابستان قرار دهند؛ اما در این بین گروه سومی هم هستند که سردرگم هستند و نمی‌دانند که آیا نگاه به گذشته را انتخاب کنند یا از درس‌های سال آینده هم انتخاب داشته باشند.

برنامه‌ی راهبردی کانون بهترین نقشه‌ی راه برای این سه گروه دانش‌آموز است. در برنامه‌ی راهبردی در قسمت نگاه به گذشته درس‌های سال گذشته اجباری است تا دانش‌آموز که فاصله‌ی چندانی از امتحانات خرداد نگرفته است به‌خوبی بتواند خلأ‌های یادگیری خود را جبران کند. در قسمت نگاه به آینده درس‌های سال آینده را به شکل اختیاری است تا دانش‌آموز نیم‌نگاهی هم به سال آینده داشته باشد.

راستی کدام‌یک بهتر است؟ آیا فقط نگاه به گذشته یا این‌که نگاه به آینده را هم انتخاب کند؟

بنا به دلایل زیر توصیه می‌شود که نگاه به آینده حتماً در برنامه باشد:

۱- اگر دانش‌آموز فقط نگاه به گذشته را انتخاب کند، چون این درس‌ها را در گذشته مطالعه کرده خسته‌کننده و ملال‌آور خواهد بود.

۲- نگاه به آینده جذابیت دارد و علاوه بر آن خودکارآمدی دانش‌آموز را تقویت می‌کند و به این باور می‌رسد که می‌تواند حتی بدون معلم درس‌ها را خوب و عمقی و مفهومی بخواند؛ چون بودجه‌بندی آن‌ها به شکل پوششی است.

۳- بعضی درس‌های سال آینده پوشش‌دهنده‌ی بعضی از درس‌ها در سال گذشته است. مثلاً اگر دانش‌آموزان رشته‌ی تجربی، فیزیک پیش‌دانشگاهی را انتخاب کنند بیش‌تر مطالب آن همان مطالبی است که در سال دوم خوانده‌اند؛ پس با یک تیر دو نشان می‌زنند.

۴- با توجه به این‌که دانش‌آموزان در تابستان فرصت مناسب برای مطالعه دارند بهتر و راحت‌تر می‌توانند در کلاس‌های نگاه به آینده شرکت کنند و باری عظیم از حجم درس‌های سال آینده را در تابستان کاهش دهند و در طول سال فرصت مناسبی برای مطالعه و مرور درس‌های سال گذشته و پایه‌ای داشته باشند.

با توجه به دلایل گفته‌شده پیشنهاد می‌شود دانش‌آموزان در برنامه‌ی تابستان حتماً درس‌های نگاه به آینده را هم انتخاب کنند. تجربه‌ی دانش‌آموزان برتر در سال‌های گذشته همین موضوع را نیز اثبات می‌کند. کسانی که در تابستان نگاه به آینده را انتخاب کرده‌اند پیشرفت آن‌ها در طول سال از بقیه متمایزتر بوده است.