نگاه به گذشته و نگاه به آینده

اگر قرار است با آرامش مسیرمان را طی کنیم باید مطمئن باشیم هر قدمی که برمی‌داریم، قدم بعدی را آسان‌تر می‌کند.

اگر قرار است با آرامش مسیرمان را طی کنیم باید مطمئن باشیم هر قدمی که برمی‌داریم، قدم بعدی را آسان‌تر می‌کند. 

آزمون تابستان هم تثبیت درس‌های سال گذشته و آمادگی برای درس‌های سال جدید را آسان‌تر می‌کند. انتخاب واحد تابستان و پیش‌خوانی کردن، حساب و کتاب دارد. باید علت قوی یا ضعیف بودنتان را در هر درسی مشخص کنید و برای مرور یا پیش‌خوانی آن تصمیم بگیرید. 

اگر بنا به هر دلیلی پاسخ دادن به سؤالات هر درسی برای‌تان مشکل بود، تابستان بهترین فرصت برای رفع این موضوع است (تقویت درس‌های سال گذشته در قسمت نگاه به گذشته) یا اگر ذهنیت‌تان نسبت به یکی از درس‌ها آن‌قدر وسیع است که از پاسخ‌گویی به سؤالات آن و مطالعه‌ی بیش‌تر آن درس لذت می‌برید، پس قدمی رو به جلو بردارید (پیش‌خوانی درس‌های سال آینده در قسمت نگاه به آینده). ساده به نظر می‌رسد اما نیاز به تفکر عمیق و مشورت با افراد آگاه دارد.