چرا انتخاب نگاه به آینده؟

مطالعه و پیش‌خوانی درس‌های سال آینده به دلیل این‌که مطالب را قبلاً نخوانده‌اید و با مطالب جدید روبه‌رو هستید باعث حضور ذهن و تمرکز بیش‌ترتان بر روی مطالب می‌شود.مطالعه و پیش‌خوانی درس‌های سال آینده به دلیل این‌که مطالب را قبلاً نخوانده‌اید و با مطالب جدید روبه‌رو هستید باعث حضور ذهن و تمرکز بیش‌ترتان بر روی مطالب می‌شود. این خود اکتشاف را به همراه خواهد داشت و لذت‌بخش و جذاب خواهد بود و نیز باعث تداوم مطالعه می‌شود.

در تابستان با ماهیت تعطیل بودن مدارس و اوقات فراغت و نیز حال و هوای سفرهای تابستانی خانوادگی، در صورت تکراری بودن برنامه‌ی مطالعاتی، تداوم و مطالعه‌ی شما سست می‌شود و زمان مفید سبقت گرفتن از دانش‌آموزان غیر کانونی را از دست خواهید داد؛ بنابراین توصیه می‌کنیم حداقل دو درس را از سال آینده انتخاب کنید.