تابستان و تأثیر بر عملکرد تحصیلی

تابستان فراغت ویژه‌ای برای دانش‌آموزان به همراه دارد. دانش‌آموز در تابستان استرس کم‌تری احساس می‌کند.

تابستان فراغت ویژه‌ای برای دانش‌آموزان به همراه دارد. دانش‌آموز در تابستان استرس کم‌تری احساس می‌کند؛ بنابراین می‌تواند به یادگیری مطالب جدید بپردازد و با آموزش از طریق کلاس، کتاب یا دی‌وی‌‌دی‌های آموزشی، میزان آمادگی خود را در سال آینده بیش‌تر کند و در طول سال با آموزش و تست بیش‌تر تثبیت و تسلط بر مطلب پیدا کند. چه بخوانید و چه نخوانید تابستان می‌گذرد اما در پایان تابستان صفحات خوانده‌شده می‌تواند تأثیر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی شما داشته باشد.