طراحی‌های جدید جیووا به دست فدراسیون فوتبال رسید

شرکت جیووا تولیدات اولیه از طراحی‌های جدید فدراسیون فوتبال را تحویل این فدراسیون داد تا آنها پاسخ خود را درباره کیفیت البسه‌های مورد نظر ارائه کنند.شرکت جیووا تولیدات اولیه از طراحی‌های جدید فدراسیون فوتبال را تحویل این فدراسیون داد تا آنها پاسخ خود را درباره کیفیت البسه‌های مورد نظر ارائه کنند.

به‌ گزارش ‌ایسنا،  پس از حدود دو ماه که فدراسیون فوتبال سه طراحی جدید برای لباس‌های تیم ‌ملی را تحویل شرکت جیووا داده بود تا برای بازی قطر و چین تولید شود، امروز (یکشنبه) این سه مدل طرح توسط پست DHL به ایران رسید و تحویل فدراسیون فوتبال داده شد.

در حال‌ حاضر فدراسیون فوتبال باید پس از بررسی این سه مدل لباس که در چهار تولیدی جیووا تهیه شده پاسخ خود را درباره کیفیت آنها ارائه دهد و جیووا هم بر اساس خواسته فدراسیون یکی از  مدل‌ها را به تولید انبوه برساند.

البته صحبت‌هایی هم مبنی بر استفاده فدراسیون فوتبال از برند آدیداس در بازی با چین و قطر شنیده می‌شود.

منبع :