آبشار تنگ تامرادی - یاسوج

آبشار تنگ تامرادی در فاصله ۵۵ کیلومتری از شهر یاسوج واقع شده و ارتفاع آن بیش از ۱۵ متر می‌باشد.
 وجود چهار آبشار با ارتفاع ۸ تا ۱۰ متری و حوضچه های متعد آب در مسیر این آبشار و همچنین غارهایی که آب از دل آن می گذرد بر جذابیت این منطقه افزوده است . جنگل بلوط اطراف این آبشار نیز زیبایی خاصی به این منطقه بخشیده است.آبشار تنگ تامرادی - یاسوج


آبشار تنگ تامرادی - یاسوج


آبشار تنگ تامرادی - یاسوج

آبشار تنگ تامرادی - یاسوج

آبشار تنگ تامرادی - یاسوج
منبع :