گذری بر منابع در تابستان

برای هم‌قدم شدن با برنامه، اگر منابع مطالعاتی نیز شامل دو بخش مذکور باشد، راندمان کار افزایش می‌یابد؛ یعنی در بازه‌ی زمانی، بیش‌ترین پیشرفت را می‌توان داشت.

اگر تقسیمات برنامه‌ی راهبردی تابستان را در نظر بگیریم هر یک (نگاه به گذشته و نگاه به آینده) ویژگی‌ها و منطق‌های منحصربه‌فرد و خاص دارند و این ویژگی‌ها اساس برنامه‌ریزی و انتخاب منابع مطالعاتی هستند. برای هم‌قدم شدن با برنامه، اگر منابع مطالعاتی نیز شامل دو بخش مذکور باشد، راندمان کار افزایش می‌یابد؛ یعنی در بازه‌ی زمانی، بیش‌ترین پیشرفت را می‌توان داشت.

بهترین منبع برای این دوره، کتاب تابستان است که مطابق با برنامه‌ی راهبردی تدوین شده است و شامل دو بخش نگاه به گذشته و نگاه به آینده است.

  • نگاه به گذشته فقط تستی است.

  • با توجه به این‌که هدف از مطالعه‌ی درس‌های نگاه به گذشته، مرور و تکمیل نواقص آموخته‌های قبلی و عدم فراموشی آن‌هاست، حل تست و مرور خلاصه‌درس‌ها می‌تواند کافی باشد و در عین حال با تنوع خود، کسل و خسته‌کننده نیست.

  • نگاه به آینده، نیاز به مطالعه‌ی تکمیلی دارد.

چون درس‌های نگاه به آینده جدید هستند، لازم است مراحل مطالعه برای آن‌ها رعایت شود تا یادگیری کامل و صحیح باشد. کتاب نیز از همین الگو پیروی می‌کند و قبل از پرداختن به سؤالات تستی، دانش‌آموز را به مطالعه‌ی نکات اصلی درس و حل سؤالات تشریحی وادار می‌کند تا با اطلاعات و آموخته‌های کافی به سراغ تست رفته و تسلط خود را مدیریت کند.