نگاه به آینده و مزایای آن

با توجه و تکیه بر این اصل که تابستان زمان استراحت دانش‌آموز است در عین حال سنجاق کردن یک برنامه‌ی سبک برای مطالعه‌ی درس‌ها به آن خالی از لطف نیست.

نگاه به آینده و مزایای آن

با توجه و تکیه بر این اصل که تابستان زمان استراحت دانش‌آموز است در عین حال سنجاق کردن یک برنامه‌ی سبک برای مطالعه‌ی درس‌ها به آن خالی از لطف نیست.

یک قسمت از این برنامه، خواندن درس‌های سال آینده است. این کار مزایای زیر را در پی دارد:

  • پیش‌خوانی و آشنا شدن با مفاهیم اصلی درس

  • داشتن فرصت کافی برای تمرین و تکرار به منظور کسب آمادگی

  • شرکت در آزمون‌ها و تعمیق یادگیری

  • حضور فعال در کلاس درس در طول سال تحصیلی

  • هماهنگی با دبیر در کلاس درس

  • تسلط بر مفاهیم درسی در طول سال و رفع اشکال در کلاس

  • نتیجه‌ی یک پژوهش بیان می‌کند، دانش‌آموزانی که در تابستان نگاه به آینده را انتخاب می‌کنند، در نیم‌سال اول پیشرفت معدل دارند.